kbl.gif (846 bytes)

GENÇ NET

kbr.gif (847 bytes)

DİRENÇLER

EMAİL

ZİYARETÇİ DEFTERİ YAZ / DEFTERİ OKU

EMAİL

DİRENÇLER

Bir transistorlu radyoyu veya başka bir elektronik cihazı açıp 

içine bakmayan insan yok gibidir, küçük kutucuklar, yuvarlak,

köşeli, çeşitli parçalar hep dikkatimizi çekmiştir. Bu parçaların 

arasında yatık veya dik olarak duran,üzerinde renkli halkalar 

bulunan tırtıl gibi bazı elemanlar vardır. Bunlar ‘Direnç'lerdir. 

Kitaplarda çoğu kez ‘Resistance’ veya ’Resistor’ diye de 

göreceğimiz bu parçacıklar elektrik akımının yolunu tıkamaya yararlar.

Otoyolda hızla giden araçların,bir patika yola veya dar bir köprüye 

girerken yavaşlamaları gibi, elektronlar da dirençler üzerinde 

yavaşlarlar ve itişip dururlar, zorla bu barikatı aşarlar ama bu

sırada da çok ısınıp terlerler. Elektronların direnç üzerindeki bu 

tepişmeleri sırasında elektrik enerjisi ısı enerjisine dönüşür ve 

bu enerji dönüşümü sıcaklık olarak ortaya çıkar.

Dirençler çeşitli tipte ve güçte yapılırlar.üzerlerinde ısıya dönüşen 
enerjiye dayanıklı olmaları için o oranda büyük imal edilirler.

Dirençler; ayarlı dirençler ve sabit değerde dirençler olarak ikiye 
ayrılırlar.sabit değerdeki dirençlerin üzerlerinde bir renk kodu 
mevcuttur.Bunun nedeni sıcaklık etkisi ile yazıların kolayca 
silinebilmesidir.Bu dirençlerkarbon veya direnç teli dediğimiz 
elektron hareketlerine zorluk çıkaran telden yapılırlar. Üzerlerinde 
harcanan enerjiye dayanabilmeleri için de çeşitli güçte imal edilirler.

Sabit Dirençler                            Potansiyometreler ve trimpotlar

Sabit dirençlerin bir kısmı daha büyük ve köşeli dirençlerdir.

Bunlar güç devrelerinde kullanılan ‘taş direnç‘ diye tanımladığımız

dirençlerdir. Taş dirençler yüksek güçte ve düşük omajda yapılırlar.

Sabit dirençler piyasada 1/8 watt tan 5 watt’a kadar,taş 

dirençler de 4-10 watt arası değerlerde bulunur.

Değişken dirençler in en ünlüsü ‘Reosta’dır. Reosta büyük bir 

seramik yuvarlağa sarılmış kalın rezistans telinden oluşur,

üst tarafında ayar için bir sürgü mevcuttur.

Akü şarj devrelerinde çok kullanılır. 

Ayarlı dirençlerin en çok kullanılan iki çeşidi mevcuttur.

Biri ‘Potansiyometre’ denilen ayarlı dirençtir, bir mil vasıtası 

ile dönen bir pabucu mevcuttur. karbon veya tel direnç 

üzerinde pabucun hareketi ile değişken değerde direnç 

elde edilir. Bir mil üzerine bağlı birlikte hareket eden ikili 

potansiyometreler de mevcuttur. Bunlara ‘Tandem 

Potansiyometre ‘ adı verilir.

Bir tip potansiyometre de, düz bir hat üzerinde çalışan bir 

ayar çubuğunun, direnç üzerinde hareketi ile oluşan 

potansiyometredir. Bu tip potansiyometrelere 

‘Sürgülü Potansiyometre’ adı verilir.

Potansiyometreler lineer ve logaritmik olarak iki tiptir.

Lineer potansiyometrelerde direnç, dönüş miktarı ile doğrusal 

olarak artar, Logaritmik potansiyometrelerde ise direnç, 

dönüşle logaritmik oranda artar.

Bir tip ayarlı dirençler de ‘Trimpot’ yani üç bacaklılardır. 

Piyasada yatık ve dik tip olarak iki çeşidi bulunur.

Bu tip ayarlı dirençlerin bir çeşidi de bir vida ile ayarlanan 

hassas ayarlı trimpotlardır, tur sayılarına göre hassasiyetleri artar.


DİRENÇ RENK KODLARI

 

Dirençlerin renk kodları ile ilgili olarak

birkaç örnek verelim:

kırmızı mor sarı =  270 Kohm 

sarı mor kırmızı = 4.7Kohm 

yeşil mavi kahve = 560 Kohm

kahve siyah sarı = 100 Kohm

kırmızı mor yeşil = 2.7 Mohm

Dirençler yazılırken R47 4R7 47R gibi ifadeler görürüz. Bunların 

anlamı şudur. R rezistans anlamındadır ve bu şekil yazılımda 

nokta kabul edilir. Yani burada nokta 47 ohm anlamına gelir.

Bu 0.47 ohm demektir. Sırayla 4.7 ohm ve 47 ohm 

değerindedirler. Bu şekilde yazılma sebebi noktanın 

kolaylıkla silinebilmesindendir. 

Peki piyasada istediğimiz her değerde direnci bulabilir miyiz? 

Hayır bulamayız.değerler aşağıda verilmiştir ve bu değerler 

dışındaki dirençler özel olarak imal edilirler.

Ohm Kiloohm ve Megaohm olarak Dirençler: 

1 1.2 1.5 1.8 2. 2 2.7 3.3 3.9 4.7 5.6  6.8 8.2 10


 

Bu değerlerin 10 ve 100 katı alınarak iki liste daha yapınız. Bu 
değerlerdeki dirençler piyasada bulunurlar.

 Yeni başlayan arkadaşlar bir malzeme satıcısına gidip 
"Bana 110 Kohm direnç verir misiniz ?" demesinler. 
Büyük bir ihtimalle bulamazlar. Çok hassas devreler dışında,
standart değerlerin arasındaki değerde direnç kullanmak 
yerine bir üst veya alt değeri kullanmanın sakıncası yoktur. 
Çoğu devrelerde %20 tolerans kabul edilebilir bir değerdir.

Metaller iletkendir ve elektron devinimlerine müsaade ederler. 

Elektronlar ne denli rahat hareket ederse o metalin iletkenliğinin 

o kadar iyi olduğundan bahsedilir. İletkenlik veya ‘Conductance’ 

olarak ifade edilen bu özelliğin ölçüsü Siemens’tir veya MHO da 

kullanılır. Dikkat edilirse direncin ölçüsü olan OHM’un tersidir.

MHO = 1/ OHM dur.

Yani 1 Ohm’luk bir direncin Kondüktansı da 1 Mho dur.

Bakır en iyi iletkenlerden biridir ve bu nedenle Elektronikte çok 

kullanılır.Bu sebeple direnç hesaplarında Bakır referans alınır.

Bu esasa göre düzenlenmiş metal dirençlerine o metalin 

‘Bağıl Direnci’ adı verilir.Bakırın direnci 1 kabul edildiğinde 

bağıl dirençler:

Aluminyum 1.70 

Pirinç 3.57 

Kadmiyum 5.26 

Krom  1.82 

Sert Bakır  1.12 

Bakır 1.00 

Demir 5.65 

Kurşun 14.30 

Nikel  8.33 

Gümüş 0.94 

Kalay  7.70 

Çinko 3.54
 
 

Dirençler elektrik devrelerinde seri yani peşleşe veya paralel 

yani yanyana bağlanırlar.

Seri bağlanan birden fazla direncin her biri elektronlara kendi 

değeri kadar zorluk çıkaracağı için toplam direnç dirençlerin 

toplamına eşit olur. 

 R = R  1   +R  2  +R  3+……..  R  n olarak yazılır. 

Örnek: 1 Kohm, 4.7 Kohm 680 Ohm luk 

üç direnci seri bağladığımızda toplam değer 6380 Ohm olur.


 

Dirençler paralel bağlandıklarında elektronlar için daha geniş geçiş 
yolu sağlanmış demektir ve toplam direnç bağlanan en küçük 
dirençten daha az dır.

1/R = 1/R 1  +1/R 2  +1/R 3 +….1/R n

olarak ifade edilir.

Eğer iki direnç söz konusu ise pratik olarak 

R = R 1 X R 2/R1 + R2dir. 

Örnek : 6.8 K ohm luk ve 4.7 K ohm luk iki direnci paralel 

bağladığımızda toplam direnç 2.78 Kohm dur.

Son olarak Direnç birimine adını veren Ohm’un kim olduğunu öğrenelim.

Georg Simon Ohm (1789 - 1854) Almanyada Erlangende dünyaya 

gelmiş bir Fizikçidir.Ölümünden 30 yıl sonra 1881 yılında elektrik 

direnç ölçü birimine adının verilmesi ile onurlandırılmıştır.

W = OHM = İki ucu arasında 1 volt gerilim farkı olan ve içinden 

1 amper akım geçiren,homojen,her yanı aynı sıcaklıktaki bir 

iletkanin gösterdiği direnç 1 Ohm dur.

OHM KANUNU: ‘Bir iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel farkının,

iletkenden geçen akım şiddetine oranı sabittir.’

1827 yılında bu kanun G. S. Ohm tarafından bulundu ve 

OHM kanunu olarak adlandırıldı.

Ohm = Volt / Amper olarak ifade edildi.

R = V / İ olarak gösterilir. Dirençlerin seri ve paralel bağlanmalarını öğrendiğimize göre 

bu konu ile ilgili iki problem çözelim.

Soru 1 :

A B noktasında ölçülen direnç değeri nedir ? Değerler ohm 

olarak alınacak. 


Soru 2 :

İkinci olarak aşağıdaki devre de aynı soruyu 

tekrarlayalım.( 29. 4.1992 TGM sorusu ) 

 A B noktaları arasında ölçülen direnç değeri nedir.


 Cevaplar: Birinci soru 5/7 ohm İkinci soru 8 ohm olacaktır.

  ELEKTRONİK

nigde.jpg (6097 bytes)

LİNKLER
PC OKULU DONANIM
TEZLER EĞLENCE
ISS LER YARARLI BİLGİLER
Türkcell Mesaj Akbank İnternet Şubesi Ehliyet Ceza Puanı
Telsim Mesaj Döviz Kurları Araç Vergi Borcu
Hotmail Borsa Günlük Tablo Borsa Endeksler
Altavista Borsa Günlük Kapanış Turknet / Akbank Mail