kbl.gif (846 bytes)

GENÇ NET

kbr.gif (847 bytes)

KONDANSATÖRLER

EMAİL

ZİYARETÇİ DEFTERİ YAZ / DEFTERİ OKU

EMAİL

 

KONDANSATÖRLER

 

Sözlük anlamı ile kondansatör nedir: alternatif akım devrelerinde,

elektrik yükünü biriktirmek, kapasitif reaktans sağlamak amacıyla 

kullanılan gereç.Temelde bir ince yalıtkan ile birbirinden ayrılmış 

iki iletken levhadan oluşan aygıt.

Bir kondansatörün elektrik yükü taşıyabilme yeteneği yani 

kapasitesi C ile gösterilir ve levhalarda birikmiş elektrik 

yükünün(Q=Coulomb) levhalar arasındaki potansiyel 

farkına( V=volt ) oranına eşittir.

C = Q / V

Bir kondansatörde biriken enerji ise:

 

 

j=½C V2dir.

Buradaki birimler Farad ,volt ,coulomb ,joule olarak kullanılır. 

İki veya daha çok iletken levha ve aralarına yalıtkan bir madde 

koyarak bir kondansatör yapıldığını söyledik. Burada yalıtkan 

olarak hava da kullanılabilir ve hepimizin çok iyi bildiği havalı 

kondansatör elde edilir.

Konuyu açıklamada pratik olsun diye hep iki iletken levha 

olarak kullanacağız. Şimdi iki iletken levha yı birbirine çok 

yakın olarak koyalım, arada hava bulunsun. Bu kondansatörün 

kapasitesi A olsun.

Şimdi aynı iki levhayı aynı uzaklıkta tutup araya başka bir 

madde (kağıt, seramik, mika) koyarak bir kondansatör 

yapalım ve bunun kapasitesi B olsun.

B/A oranına ikinci kondansatörü oluşturan yalıtkan maddenin 

yani dielektrik maddenin 'Bağıl dielektrik sabitesi'  adı verilir.

Yani havanın yalıtkanlığı temel alınarak diğer kondansatörler 

buna kıyasla değerlendirilir.

Bağıl dielektrik sabitesinin büyük olması, aynı plaka yüzeyi ile 

hava yerine bu madde kullanıldığında, büyüklüğü oranında 

yüksek kapasitede kondansatör elde edilmesi anlamına gelir.

Arada bulunan yalıtkan maddenin bir önemli vasfı da, 

bu maddenin potansiyel farkına dayanıklılığıdır, buna 

bozulma veya delinme gerilimi adı verilir.

Delinme gerilimi düşük ise bu kondansatörün levhaları arasına 

verilen daha yüksek gerilimle kondansatör delinir.


 
 

Çeşitli kondansatörler Çeşitli elektrolitik kondansatörler


 
 

Bir kondansatörün kapasitesi ; plaka sayısı,plaka yüzölçümü, 

dielektrik sabiti ile doğru, plakalar arasındaki uzaklık ile ters 

orantılıdır. Kapasite kullanımını hesaplamada ki temel formül:

 

C = 0,0885 K . A .( n-1 ) /d


 

Burada birimler: C pikofarad , K dielektrik sabiti , A santimetrekare

olarak tek plaka yüzeyi , D santimetre olarak  plakalar arası 

mesafe, N plaka sayısı dır. 

 

Örnek : bir plaka yüzeyi 10 santimetre kare olan 11 plakadan 

oluşan plaka aralığı 1 milimetre olan havalı bir kondansatör 

yapalım. Kapasitesi nedir? 

 

C pikofarad=0.0885X10X10X10.1=88.5pf


 

Kondansatörlerde birim olarak kullanılan Farad çok büyük 

bir değerdir.pratikte pek kullanılmaz. Farad’ın milyonda biri 

olan mikrofarad ve mikrofaradın milyonda biri olan pikofarad 

en çok kullanılan birimlerdir. Arada nano farad vardır. Bir nano 

farad mikrofaradın 1000 katıdır.


 
 

Farad1

Mikrofarad 10- 6 farad

Nanofarad 10- 9 farad 

Pikofarad 10-12 farad 


 
 

Bu ölçüye göre 0.047 mf = 47 nf = 47.000 pf olur. 
 

 

Amatörlerin kullandığı kondansatörler genelde 1 pf tan 

100.000 mf a kadar değişen değerlerdir.Bunca farklı kapasitede 

kondansatör ancak değişik dielektrik maddeler sayesinde olur. 

Yüksek kapasitedeki kondansatörlerde kimyasal maddeler, 

yüksek voltajlı kondansatörlerde yağ kullanılması gibi. 

 

Bir kondansatörü  bir direnç ile bir doğru akım 

kaynağına bağladığımızda, devrenin açılması ile 

kondansatör levhaları üzerinde elektrik yükü birikir ve 

levhalar arasında bir potansiyel farkı meydana gelir. Burada, 

kondansatörün dolması tabir edilen, potansiyel farkının 

oluşması için bir zaman gerekir. Bir voltage - zaman grafiğinde 

bu tabii logaritmik bir fonksiyondur. 

 

 V = E  (1- e( -t/rc))

 

Burada: V kondansatör gerilimi , E kaynak gerilimi , 

e tabi logaritma 2.718 , R ohm olarak  

devre rezistansı, C farad olarak kapasite, t şarj süresi saniye olarak 

 

 

 

Burada teorik olarak kondansatör sonsuza kadar doldurulabilir.

Fakat pratikte RC time konstant dediğimiz bir sürede 

kondansatörü dolmuş sayarız. Formülde RC = t ise

 

V (rc) =  E   1- e-1  ) = 0.632 E yani  

 

rezistans ve kapasite çarpımı kadar sürede kondansatör 

kaynak geriliminin 0.632 si kadar dolar. Pratikte Megaohm ve 

mikrofarad seçildiğinde çarpımları saniye olarak t olur. 

  

Örnek: 1000 mf bir kondansatör 1 kiloohm direnç üzerinden 100 volt 

uygulanarak dolduruluyor. Burada t = RxC =1000 mf X 0.001 

mohm = 1 sn dir. Bir sn sonra 63.2 volt kondansatör gerilimi ortaya 

çıkar. Bu kondansatörü 1 megaohm üzerinden doldursaydık, 

RxC =1000 sn olurdu ve aynı gerilim değeri 1000 sn yani 16.6 

dakika sonra ortaya çıkardı. 

Kondansatörün boşalması da dolması gibi log e nin bir 

fonksiyonudur.

V = E  ( e (-t /rc))dir.


 
 

Yani aynı zaman sabiti süresince kondansatörün 0.632 si

kadar boşalma gerçekleşir. 

V = 0.368 E


 
 

kadar gerilim kondansatör uçlarında kalır. Pratikte 3 RC 

zamanında kondansatör tamamen dolar veya boşalır kabul edilir.


 
 
 

Kondansatörler elektronik devrelere doğru akımı ayırmak,

alternatif akım devrelerinde kapasitif reaktans sebebi ile akımı 

sınırlamak için kullanılır. Bir A.C. devresine bir kondansatör 

bağlandığı zaman.

Kapasitif Reaktans =X  c = 12 p f cdir.


 
 

Yani frekans arttıkça ve kondansatörün kapasitesi arttıkça 

kapasitörün alternatif akıma gösterdiği direnç azalır. 

Bu nedenle kondansatörler alternatif akım devrelerinde 

akım sınırlayıcı olarak kullanılır.

Örnek : 200 volt 50 hz lik bir A.C. kaynağına 2 

mikrofaradlık bir kondansatör bağlasak devreden ne kadar 

akım geçer. 

 

Xc = 1/ 2x3.14x50x0.000002 = 1592 ohm 


 
 

İ =V/R 200/1592 =125 miliamper
 
 

Pratikte biz amatörler pek çok tip kondansatör kullanırız. 

Kondansatörler dielektrik maddeye göre sınıflandırılırlar.

Belli başlı kondansatörler şunlardır:

1-) Havalı

2-) Kağıt

3-) Mika

4-) Polistren 

5-) Tantal

6-) Yağlı

7-) Mylar

8-) Seramik

9-) Polyester

10-)Elektrolitik
 
 

Gibi kondansatör çeşitleri mevcuttur Kondansatörler

dayanabileceği voltajlar ve toleransları belirlenerek piyasaya 

sürülürler. Rf devrelerinde kullanılan feed-through 

kodansatörler, trimmer kondansatörler ve varicaplar 

da farklı çeşit kondansatörlerdendir. 

Trimmer kondansatörler havalı veya film dielektrik maddenin 

kullanıldığı ayarlı kondansatörlerdir. 2 -10 pf den 

10 -100 pf kapasitesine kadar imal edilirler.

Varicaplar kapasite diyotlarıdır. Aslında bir kristal diyottur 

ve ters polarize edilince kondansatör olarak görev yaparlar. 

BB139 gibi.


 
 


 
 


 
 
 
 

 

 

Seramik kondansatörlerin renk kodları yukarıdaki 
şekildeki gibidir. Birinci renk temperature coefficient tir. 
Daha sonraki 3 renk halkası değer renkleridir. Son halka ise 
toleransı gösterir.

 

Tantal kondansatörler iki şekilde kodlandırılır.

Birinci tip tantallarda, birinci ve ikinci renk standart color 

tablosundan okunur. Ortadaki çarpan yuvarlağıdır. 

Yani bununla çarpılır.

 Çarpan değerleri: Siyah 1 , Kahve 10, Kırmızı 100, 

Beyaz 0.1 , Gri 0.01 dir. 

 

Son renk voltaj renkleridir. Değerleri: 

Sarı 6.3 ,Yeşil 16, Mavi 20, Gri 25, Beyaz 3, Siyah 10, Pembe 35 volt.

 

 

İkinci tip tantallarda işaretli çizgili taraf pozitif bacağı gösterir.
Üst rakam mikrofarad olarak kapasiteyi alt rakam ise
voltajı belirtir.

 

Polyester kondansatörlerde ise durum şöyledir.

5 adet seritten ilk ikisi standart renk kodundan okunur ve 

pf değerindedir..üçüncü şerit çarpandır, 4. şerit tolerans, 

5. şerit voltajdır. Tolerans siyah % 20, beyaz %10

yeşil % 5 dir. Voltaj ise kahve 100 kırmızı 250 sarı 400 volt 

anlamındadır.

Mercimek tabir ettiğimiz yuvarlak kondansatörlerin pek 

çok çeşidi vardır. Üzerinde yalnız rakam yazanlarda p

veya n harfi başta veya ortada ise nokta anlamına 

gelir. p pikofarad n ise nanofarad anlamındadır.

P 82 = 0.82 pikofarad 5p6 = 5.6 pikofarad

 n 22 = 0.22 nanofarad = 220 pf demektir.

Yine bu tip yuvarlak kondansatörlerde 

104M 103K 222K 472M 4R7D gibi 

yazılar görürüz. Burada ilk dört ifadedeki gibi olanlarda ilk 

iki rakam ilk iki sayıdır, daha sonra gelen 4, 3, 2 gibi sayılar 

sıfır sayısıdır. Son harf tolerans değeridir.

M %20 , K %10 , J % 5 , H % 2.5,G%2,F% 1 tolerans demektir.


 
 

10 pf altındaki kondansatörlerde:
 

B +- 0.1 pf,C +- 0.25 pf, D +- 0.5 pf ,F +- 0.5 pf toleransı gösterir.
 

Son olarak belirtilen 4R7D gibi tiplerde ise 4 ve 

7 ilk iki rakamı R ise noktayı gösterir ve bu kondansatör

4.7 pf ve 0.5 pf hassasiyette dir.

Yuvarlak mercimek tip kondansatörlerin bazılarında tepe 

renk şeridi bulunur, bu temperature coefficient color 

code dir.

Yukarıdaki kondansatörler 10 000 pf % 20 tolerans.

2200 pf % 10 tolerans ve 56 pf tir.

Elektrolitik kondansatörler bağlanırken + ve - kutuplara 

dikkat edilir.Paralel bağlı kondansatörlere kapasite kondansatör 

değerlerinin toplamı kadardır.Seri bağlı kondansatörlerde:

1/c1 +1/c2 +…. 1/cn = 1/c olur. Eğer seri 

bağlanan kondansatör elektrolitik ise kutupları pillerin seri 

bağlanması gibi bağlanır. Elektrolitik kondansatörler paralel 

bağlandığında düşük voltajlı kondansatör dayanma gerilimi 

geçerlidir. Seri bağlandığında ise kapasitesi en az olan 

kondansatör uçlarında en fazla gerilim olacağı göz önüne 

alınmalıdır.

  ELEKTRONİK

nigde.jpg (6097 bytes)

LİNKLER
PC OKULU DONANIM
TEZLER EĞLENCE
ISS LER YARARLI BİLGİLER
Türkcell Mesaj Akbank İnternet Şubesi Ehliyet Ceza Puanı
Telsim Mesaj Döviz Kurları Araç Vergi Borcu
Hotmail Borsa Günlük Tablo Borsa Endeksler
Altavista Borsa Günlük Kapanış Turknet / Akbank Mail