kbl.gif (846 bytes)

GENÇ NET

kbr.gif (847 bytes)

BOBİNLER

EMAİL

ZİYARETÇİ DEFTERİ YAZ / DEFTERİ OKU

EMAİL

 

BOBİNLER:

Elektronik devrelerde çok kullanılan  elemanlardan biri de bobinlerdir.
Bobinler alternatif akımın bulunduğu yerlerde kullanılırlar çünkü; alternatif 
akımla bobinler arasında özel bir durum mevcuttur. Bobin,
kondansatör ve A.C. üç silahşörler gibidir.

Bobinler bir 'Mandren',  'Makara',  'Karkas' üzerine sarılırlar,
hepsi de aynı anlama gelen bu terimler, bobinin sarıldığı;
plastik, seramik, sert kağıt gibi maddelerden yapılmış bobine 
destek olan bir malzemeye verilen isimdir. Tellerin hiç hareket 
etmemesi istenen yüksek frekanslarda bobin makaralarında 
çentikler mevcuttur.Kimi bobinlerin içinde bir çekirdek vardır,
çekirdek çeşitli maddelerden yapılabilir, demir veya demir tozu 
olan ferit çekirdek  olarak kullanılabilir.

Bir Bobinin değeri Henry ile ölçülür. Joseph Henry 1797 - 1878 
yılında yaşamış olan Amerikalı bir fizikçidir.

Bir bobinin değeri; kullanılan tel kalınlığına, tur sayısına, 
sargı boyuna, mandren çapına bağlıdır.


Sarım sayısı N , Makara çapı  D cm ,  bobinin  sargısının boyu S  cm
kadar olan bir bobinde, bobinin değeri, mikrohenry olarak;

L =K x N  x N x D x 10- 3    dir.

Burada K bir katsayıdır ve D / S oranına karşılık gelir.
Bobinlerin pratik olarak yapımında, bu değeri bulmak için bir
abak kullanılır. Yaklaşık bir değer olarak 

K = 100 D /  4 D + 11S olarak bulunabilir. 
Burada D ve S değerleri cm'dir.

Örnek: S sargı uzunluğu 3 cm, D çapı 1 cm olan, 
30 turluk bir bobinin değeri nedir?

L = 2.7  x 30 x 30 x1 / 1000

L = 2.43  mikro Henry.
Yaklaşık değer 2.5 mikroH  olarak kabul edilebilir.
Bu bir mandren üzerine bitişik sarılan nüvesiz bir bobindir.

Eğer bobin  yukarıdaki gibi havada sarılı bir bobin olsa bobinin 
indüktansını şu formülle hasaplardık.

L = 0.079 D x D x N x N/3D+9S+10C

L mikrohenry  olarak bobinin değeri, D  cm olarak bobin çapı,
N sarım sayısı, S sarımın cm olarak uzunluğu, C merkezden 
çevreye doğru sarımın derinliğidir ve tek katlı bobinlerde ihmal edilebilir.

Önceki örnekteki bobini 5 cm boyunda havada sararsak değeri ne olur ?

L= 0.079 x 900 / 3 + 45 = 1.5 Mikro henry yaklaşık değerdir.

Bobinler çeşitli şekilde sarılabilirler, spiral, düz, petek sargı 
bunlardan bazılarıdır.

Bir çeşit bobin de toroid lerdir. Toroidlerin veya harhangi ferro (demir tozu)
malzemeden yapılmış çekirdekli bobinlerin indüktansında rol oynayan 
bir parametre de bu malzemenin geçirgenliği denilen bir değerdir.

Muhtelif bobinler
 

Bobinler bakır veya gümüş tel veya litz teli denilen ipekle yalıtılmış
telden sarılırlar.

Bobinlerin seri ve paralel bağlanmalarında, eğer bobinler birbirlerinin
endüktif alanları içinde değilse dirençlerde olduğu gibi aynı formüller 
kullanılır, aksi halde, yani birbirlerini etkiledikleri durumda bu 
formüller kullanılmaz.

Bobinler değerleri sıcaklıkla değişen elemanlardır, bu nedenle 
çok kararlı devrelerde kullanılmazlar.
 
 

SALINIM ve ALTERNATİF AKIM 

Belli zaman dilimleri içinde belirli bir hareketin tekrarlanması olayına 
salınım adı verilir.hepimizin bildiği salıncak bunun en çok rastlanan 
örneğidir. Masanın kenarına sıkıştırdığımız jiletin titreşmesi veya 
bir keman telinin titreşimi benzer salınım örnekleridir.

Daha bilimsel bir örnek bir basit sarkacın salınımıdır. Sarkacın salınımları,
orta hattan sağa ve sola doğru belli uzaklıktadır. Eğer sürtünme 
kuvvetleri olmasaydı bu şekilde salınan sarkaç genliğini hiç bozmadan 
aynı hareketi devamlı olarak sürdürürdü.Sarkacın orta hattan sağa veya 
sola sapması yani yön değiştirmesi,salınım hareketinin en önemli 
özelliğidir, buna genlik denir. Sarkacın orta hattan ayrılıp tekrar orta 
hatta gelmesi hareketin yarısını oluşturur. Tam bir salınım hareketi,
sarkacın orta hattan ayrılıp bir yöne gittikten sonra, diğer yönde 
maksimum noktaya ulaşıp tekrar orta hatta gelmesidir, buna 
hareketin  'Peryot'u adı verilir. Saniyedeki peryot sayısı ise 'Frekans'
olarak adlandırılır.

Sarkacın bu hareketini dairesel bir hareket kabul edersek,
bir peryotluk bir hareket sırasında bir çember etrafı dönülmüş olur 
ve bu  '2pr' kadar bir yol demektir. Bu şekilde ki salınım hareketleri
kartezyen koordinat sisteminde  'x = a sin q' fonksiyonu şeklinde 
gösterililr.
 

Bir daire nin değeri açı olarak 360 derecedir veya radyan olarak
2p radyan'dır. Bir çember etrafında hareket eden bir noktanın 
bir turda aldığı yol 2pr ve gördüğü açı 2p radyan olur.
Birim zamanda görülen açıya açısal hız  ( w )adı verilir.
t saniyede taranan açıdır.

w =  2 p / t       olur.                               ( 1 ) 

T yani peryot ‘ un   1/f  olduğunu biliyoruz; çünkü peryot bir hareketin 
süresi, frekans ise bir saniyedeki hareket sayısıdır.

f x T  =  1       dir. 

bir no'lu formülde ki   't' zamanı içinde bir hareket olduğu için,
bir hareketin zamanı olan peryot T yi bu eşitliğe koyabiliriz veya 
T yerine 1/f 'i koyabiliriz . O halde;

w = 2 p f         olur.

X = a sin q da  q  açısının yerine  wt yazabiliriz.

X = a sin w

X =  a sin 2 p f t         dir.                       ( 2 )

Elektriğin bu şekilde salınan şekline Alternatif akım adı verilir.
Alternatif akım alternatör denilen cihazlarla elde edilir.

Alternatif akımın ve gerilimin formülü

U = Umax. Sin w. t
U = Umax. Sin 2p f t
 I =  I max .Sin w.t
 I =  I max .Sin 2p f t

Şeklinde yazılır.Akım ve gerilim aynı fazdadır. Bir bobin den geçerken 
akım 90 derece yani p/2 kadar geri kalır.

Bir kondansatör de ise bu sefer gerilim 90 derece yani  p / 2 kadar 
geridedir.

Alternatörler de manyetik alanda indüklenen bir bobin mevcuttur. 
Farklı kutuplarda bobinin üzerinde oluşan akım yön değiştirir ve 
değişken bir elektrik akımı ortaya çıkar. Bu şekilde ortaya çıkan 
elektrik A.C. olarak yazılan  'Alternatif  Current'dır.
 

Bu çeşit elektrik, yön değiştirme özelliği nedeni ile voltajı 
transformatörlerde yükseltilip  düşürülebilir. Bu sayede yüksek 
voltajların daha az kayıpla nakledilmeleri sebebi ile A.C. uzak 
mesafelere daha az kayıpla nakledilebilir. Bugün evlerde ve 
sanayide kullandığımız hep bu çeşit  elektriktir.


Faz ve faz farkı
 

Evlerde 220 volt olarak kullandığımız A.C. etkin değer veya 
RMS değer dediğimiz değerde bir alternatif akımdır.

RMS (root-mean-square) değer A.C. nin, bir resistor üzerinde 
tükettiği  enerjiye eşit enerji tüketen  D.C. karşılığıdır.

Teorik olarak etkin değer'e eşit olan RMS değeri, Alternatif akım 
maximum değer veya tepe değerinin karekökü alınarak bulunur.

Max. değer 311V ( tepe değer ) olan bir A.C. geriliminin 
effektif veya RMS değeri;
             ___
311 /  V   2                  dir.

311 /  1.41 =  220   volt tur.

Genelde bir A.C. den bahsedilirken hep RMS değerden 
bahsedilir. Ölçü aletleri de bu değeri ölçerler.

A.C.  ın bir de ortalama değeri vardır. Ortalama değer pozitif 
veya negatif saykıldaki ani değerlerinin toplamının ortalamasıdır.

Maximum değer 1 ise RMS 0.707  Ortalama değer ise 0.636'dır.

FAZ : her zaman işiteceğimiz bu kelime ne demektir?
Bir Alternatif akımı veya gerilimi, koordinat sisteminde 
gösterebileceğimizi ve bir hareketin yani peryodun 2p olduğunu 
söylemiştik. Buradaki 2p bir haraket süresince taranan açıdır.
İkinci bir peryotta bir 2p kadar daha açı taranır.

Şimdi bir başka alternatif gerilim veya akımın bu koordinat 
sisteminde 0 noktasından değil de p/2  kadar ileriden harekete 
başladığını varsayalım işte iki hareket arasında mevcut mesafe 
olan p/2 kadar farka faz farkı adı verilir.

Direnç, Kondansatör ve Bobin karşısında Alternatif akımın 
davranışı nasıldır ?

Resistansın ( direncin ) Alternatif akıma karşı davranışı D.C. gibidir.
Uçlarına A.C. uygulanmış Bir Resistor'ün gösterdiği direnç aynıdır.
Ohm yasası kullanılır.

Uçlarına A.C. uygulanmış bir bobinde “Endüktif devre “ durum 
değişiktir. Bu bobin  uclarında bir zıt E.M.K oluşur. Bobin in 
endüktansı yanında bir de resistansı söz konusudur eğer bu 
resistans sıfır değerde ise bu bobin devresi saf endüktif devre
olarak adlandırılır. Bobinin gösterdiği dirence ise 
"Endüktif Reaktans" adı verilir.

{Endüktif Reaktans  } X L = wL = 2 p f L      dir.                                ( 3 )

Seri ve paralel bağlamalarda  dirençler gibi aynı formüller kullanılır.

Bir bobine tatbik edilen A.C. da akım engelle karşılaşır ve geri 
kalır. Bu nedenle bobinde akımla gerilim arasında 
90 derece faz farkı vardır.

Uclarına bir A.C. tatbik edilmiş kondansatörde,
yani kapasitif bir devrede ki dirence "Kapasitif Reaktans" adı verilir.

{ Kapasitif Reaktans } Xc  = 1/ w. C         dir.

Xc  =  1/ 2p f C     dir.                                   ( 4 )

Burada değerler Ohm, Farad, Henry'dir.

Bir kapasitif devrede gerilime zorluk vardır ve gerilim 90 derece geri kalır.

Paralel kondansatörler de toplam kapasitif reaktans;
 

1/Xc= 1/ Xc1 +1/Xc2+1/Xc3 +..1/Xcn dir.

Seri bağlı kondansatörlerde ise toplam kapasitif reaktans  
her kondansatörün kapasitif reaktansları toplamıdır.

Xc = Xc1+Xc2+Xc3+….Xcn      dir.

Buraya kadar yalnız başına olan bobin, kondansatör ve direncin 
alternatif akıma karşı olan davranışını ve gösterdiği direnci gördük,
ama elektronik devrelerde çoğu zaman bobin, kondansatör ve 
dirençler birlikte kullanılırlar.İşte böyle hallerde yani;
bobin, kondansatör, direnç gibi elemanların, çeşitli şekilde 
bağlantılarında A.C. ye karşı gösterilen eşdeğer dirence
'EMPEDANS'’ adı verilir. Z ile gösterilir.Klasik Ohm kanununda 
ki R direnci yerine Z empedans değeri konarak, Alternatif akım 
devrelerinde Ohm kanunu kullanılabilir.

V = I . Z       dir.

SERİ DEVREDE EMPEDANS

Seri devrelerde,devreden geçen akım sabittir. Gerilim ise her 
devre elemanı uçlarında farklıdır. Bu nedenle seri devrelere 
'Akım devresi' adı verilir ve referans olarak akım alınır.
Akım Koordinat sistemi üzerinde X ekseninde gösterilir.
 
 


Direnç Bobin seri devresi
 


 

Burada direnç uçlarındaki gerilim

VR  = İ.R'dir

Bobin ucundaki gerilim;

VL  =  İ .XL'dir

Burada XL kullanılması nın nedeni, alternatif akım da bobinin 
direncinin endüktans olarak karşımıza çıkmasıdır ve endüktans 
formülü kullanılır. Devrenin uçlarındaki gerilim ise,
bunların vektörel toplamıdır.
          _____________
V =  V  VR2 + VL2        olur.

Devrenin uçlarındaki gerilim

V = İ . Z  dir. O halde tüm V lerin yerine karşılıklarını yazarsak
            _______________
İ.Z = V(İ.R)2 +(İ.XL)2     olur.
           _______________
Z =  V  R2 + XL2        olur.                      (5)

Yukarıda seri bir direnç, bobin devresinde empedansı gördük,
burada bobinin gerilimi  90 derece ileri fazdadır. Direncin 
akımı ve gerilimi arasında bir faz farkı yoktur. Her iki gerilimin 
vektörel toplamları bu devrede gerilimin akıma göre j  açısı 
kadar ileride olduğunu gösterir. Bu açı:

Cos j  =  R / Z dir. 

Daha önce XL nin  w L ye eşit olduğunu ve bununda 2pf.L 
olduğunu görmüştük.
 

Direnç Kondansatör seri devresi 

Bir direnç ve bir kondansatörden oluşan seri bir devrede durum nasıldır ?


Bu devrede kondansatör gerilimi, akıma göre 90 derece geridedir.
Burada da önceki devrede olduğu gibi aynı yöntemle

Cos j =  R / Z                 ve
 

         _____________
Z = V R2 + XC2       bulunur.                           (6)

Daha önce XC nin  1/wC ye eşit olduğunu ve  w C  nin de  2pf C ye 
eşit olduğunu   görmüştük.
 

Direnç Bobin Kondansatör Devresi 


Direnç üzerinde gerilim akıma göre değişmez demiştik.
Bobinin gerilimi 90 derecede ileride, Kondansatörün gerilimi 
ise 90 derece geridedir. Bu devrenin diyagramı şu şekilde gösterilir.

Bobin ve kondansatörün Reaktansları görüldüğü gibi birbirlerine
zıt yöndedir, bu nedenle bu iki reaktansın farkı ile rezistansın 
vektörel toplamları bize devrenin empedansını verir.

Burada 
XL > XC den büyük ise devre endüktif tir.
XC > XL den büyük ise devre kapasitiftir.

Eğer  XL = XC ise rezonans durumu söz konusudur. 
Yani devre alternatif akımın salınımına en az direnci gösterir.
Burada empedans yanlızca rezistansa eşit olur.
 

Cos j = R / Z            dir.
 

Endüktans ile Kapasitans arasındaki fark  D X ise Empedans:
         ________________
Z= V R2  +  D X2          olur.                             (7)
 

PARALEL BAĞLI DEVRELER

Bobin ve Kondansatörün paralel olduğu devrelerde,
referans gerilimdir; çünki gerilim paralel devre elemanlarının 
uçlarında aynıdır, değişmez. Bu devrelere gerilim devreleri denir.
 
 


Direnç Bobin Paralel devresi
 
 

Bir direnç ve bir bobin paralel bağlı ise, direnç üzerinde akım ve 
gerilim arasında faz farkı yoktur.Bobin üzerinde ise akım gerilime
göre 90 derece geridedir.

Devrenin toplam akımı akımların vektörel toplamlarına eşittir ve Empedans:

               R   .     XL
Z =  --------------------------       olur.                      (8)
          _____________
       V R2 + X L2
 

Direnç  Kondansatör Paralel Devresi

Bir direnç ile bir kondansatör paralel bağlı olduğunda
kondansatörde akım 90 derece ileridedir ve 8 nolu formülde 
XL yerine XC konur.

Direnç Bobin ve kondansatör birlikte ise Empedans
 


                        1
Z = -----------------------------------                            (9)          olur
   ________________________
V  (1/ R2 )+ ( 1/XL - 1/XC )2

Seri devrelerde rezonans halinde XL =  XC olduğu için bu 
devrelerde empedans minimumdur,empedans minimum 
olduğunda akım maksimum olur

Rezonans frekansı:
                        _______
f =   1 / { 2p V L. C  }            dır.                      (10)

Rezonans noktası
SERİ REZONANS
 
 
 

Paralel rezonans devrelerinde ise  rezonans halinde durum 
tam tersidir ve akım minimum, empedans maximumdur.
 


PARALEL REZONANS 
 

Rezonans halinde, maksimum akımın 0.7'si kadar akım değerlerine 
denk gelen D f aralığına da 'Bant genişliği' adı verilir.

Bant genişliğinin az olması devrenin 'Q' kalite faktörünün yüksekliği
anlamına gelir.

Q = XL / R  veya       f resonans / D f dir.

  ELEKTRONİK

nigde.jpg (6097 bytes)

LİNKLER
PC OKULU DONANIM
TEZLER EĞLENCE
ISS LER YARARLI BİLGİLER
Türkcell Mesaj Akbank İnternet Şubesi Ehliyet Ceza Puanı
Telsim Mesaj Döviz Kurları Araç Vergi Borcu
Hotmail Borsa Günlük Tablo Borsa Endeksler
Altavista Borsa Günlük Kapanış Turknet / Akbank Mail